Výcvik s dýchací technikou

13.03.2010 07:11

V sobotu 13. března jsme cvičili s dýchací technikou na speciálním 
výukovém polygonu v Brně. Jde o výcvikové zařízení v rámci učiliště 
požární ochrany. Protože se jedná o prostředí uměle zadýmené, nemůžeme 
Vám nabídnout jeho fotografie. Výcvikový prostor si představte jako řadu 
klecí vzájemně propojených ve dvou úrovních, kterými je nutno projít a 
dostat se tak k cíli. Cestu absolvuje hasič s nasazenou maskou dýchacího 
přístroje, ve tmě, v zadýmeném prostředí a k orientaci používá jen 
osobní svítilnu. Převážnou část cesty je nutno prolézt po čtyřech, někdy 
se dá po kolenou, místy je nutno se plížit. To tehdy, pokud je nutno 
prolézt pneumatikou, proplazit se několikrát i 4 m dlouhou rourou a 
prolézt několik šachet a dalších překážek. Cesta trvá asi 15 minut a na 
cestě jsme spotřebovali asi polovinu zásoby vzduchu. Po celou dobu na 
nás dohlíželi školitelé z učiliště na obrazovkách obslužného pultu. 
Odjížděli jsme uspokojeni nad tím, že v případě nutnosti použití dýchací 
techniky, ji budeme umět lépe využít a budeme lépe připraveni na situace 
ztěžující zásah s dýchačákem.

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Sbor dobrovolných hasičů Krumvíř Krumvíř 158, PSČ 691 73
IČ: 65805381

Doporučujeme

Stránky SDH Šitbořice

www.hasicisitborice.cz

POŽÁRY.CZ

www.pozary.cz

UDÁLOSTI V JMK

https://www.firebrno.cz/modules/incidents/index.php

HLÁŠENÍ PÁLENÍ KLESTÍ

HLÁŠENÍ PÁLENÍ KLESTÍ

 https://www.firebrno.cz/paleni-klesti 

 

              

Oficiální znak JSDH obce Krumvíř, používaný od roku 2009, představený při příležitosti pořízení nové CAS

grafický návrh Marcel N.