Povodně Morava květen 2010 + foto

18.05.2010 18:12

V úterý 18. května kolem 6:30 jsme na základě vyhlášení od krajského operačního střediska vyjeli na centrální shromaždiště do Hodonína. Tušili jsme, že se jedná o rozsáhlejší akci, protože povodně byly všude kolem nás a velmi nestandardní bylo zvolené místo shromaždiště – tj. centrální požární stanice Hodonín. Takový postup je využíván jen při mimořádných stavech. Po příjezdu jsme dostali pokyny k dnešní akci. Budeme zpevňovat ochrannou přelivnou hráz řeky Moravy za Hodonínem směrem na Mikulčice. Zpevňování bylo započato předchozího dne v noci a prováděli je jednotky z okresu Hodonín. Na úsek hráze, který byl ohrožen, položili geotextílii a začali s pokládáním pytlů s pískem k jejímu zatížení. My a dalších celkem asi 120 hasičů z břeclavského okresu jsme je vystřídali a navázali na jejich noční práci. Pytle s pískem jsme pěšky nosili a pokládali na korunu hráze dlouhé 600 m. Ochranná přelivná hráz tak byla zpevněna, voda, která jí má přetékat bez problémů přetekla po položené folii, a nedošlo k provalení hráze. Tím byla uchráněna především obec Mikulčice a slavné mikulčické hradiště, významné slovanské sídlo z doby Velkomoravské.

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Sbor dobrovolných hasičů Krumvíř Krumvíř 158, PSČ 691 73
IČ: 65805381

Doporučujeme

Stránky SDH Šitbořice

www.hasicisitborice.cz

POŽÁRY.CZ

www.pozary.cz

UDÁLOSTI V JMK

https://www.firebrno.cz/modules/incidents/index.php

HLÁŠENÍ PÁLENÍ KLESTÍ

HLÁŠENÍ PÁLENÍ KLESTÍ

 https://www.firebrno.cz/paleni-klesti 

 

              

Oficiální znak JSDH obce Krumvíř, používaný od roku 2009, představený při příležitosti pořízení nové CAS

grafický návrh Marcel N.